Daily Archives: 2024/05/29

29 05, 2024
 • 恩典時刻
  Permalink Gallery

  《恩典時刻:心靈在線— 厭世語錄令人內心更強大?》2024-05-29 主持:Yung (啊閃)、Katy (魚毛)

《恩典時刻:心靈在線— 厭世語錄令人內心更強大?》2024-05-29 主持:Yung (啊閃)、Katy (魚毛)

2024/05/29 19:00:42|-- Featured --, -- 香港台 --, 恩典時刻|0條評論|

[...]
29 05, 2024
 • 傭人之道
  Permalink Gallery

  《傭人之道》2024-05-29︱勞工處頒布《職業介紹所實務守則》打擊職業介紹所不良行為及針對外傭跳工︱主持:可嵐 嘉賓:林夏瑤女士 – 國際政商勞資事務和諧關愛會 – 創會會長

《傭人之道》2024-05-29︱勞工處頒布《職業介紹所實務守則》打擊職業介紹所不良行為及針對外傭跳工︱主持:可嵐 嘉賓:林夏瑤女士 – 國際政商勞資事務和諧關愛會 – 創會會長

2024/05/29 18:00:57|-- Featured --, -- 香港台 --, 傭人之道|0條評論|

[...]
29 05, 2024
 • 不老影痴打邊爐
  Permalink Gallery

  《不老影痴打邊爐》2024-05-29︱(239集)《12.12首爾之春》緊貼「雙十二政變」一步一驚心 揭開大馬華人血淚往事《五月雪》歷史的傷口︱主持:陳廷清 ,葉七城

《不老影痴打邊爐》2024-05-29︱(239集)《12.12首爾之春》緊貼「雙十二政變」一步一驚心 揭開大馬華人血淚往事《五月雪》歷史的傷口︱主持:陳廷清 ,葉七城

2024/05/29 17:00:52|-- Featured --, -- 香港台 --, 不老影痴打邊爐|0條評論|

[...]
29 05, 2024
 • 瘋中三子
  Permalink Gallery

  《瘋中三子》2024-05-29︱廉署採取行動,再破本地足球「假波案」,一年拉一次,都未斬草除根?港足主教練安達臣宣布離任,上周獲足總開三年新約,但不及外地球會的吸引?|瘋中三子|主持:阿通、王德全、Nicky

《瘋中三子》2024-05-29︱廉署採取行動,再破本地足球「假波案」,一年拉一次,都未斬草除根?港足主教練安達臣宣布離任,上周獲足總開三年新約,但不及外地球會的吸引?|瘋中三子|主持:阿通、王德全、Nicky

2024/05/29 15:00:10|-- Featured --, -- 香港台 --, 瘋中三子|0條評論|

[...]
29 05, 2024
 • 為食麻甩騷
  Permalink 為食麻甩騷Gallery

  《為食麻甩騷》2024-05-29︱有邊個唔想加人工?公務員又加薪啦,不過有時唔好淨係諗加薪,最緊要係提升自己成為一個有用嘅人,等人哋嚟發掘你!|八九十年代係香港最好嘅時代? 班哥仲識得好多經典人物!︱主持: 梁家權、班哥

《為食麻甩騷》2024-05-29︱有邊個唔想加人工?公務員又加薪啦,不過有時唔好淨係諗加薪,最緊要係提升自己成為一個有用嘅人,等人哋嚟發掘你!|八九十年代係香港最好嘅時代? 班哥仲識得好多經典人物!︱主持: 梁家權、班哥

2024/05/29 13:00:44|-- Featured --, -- 香港台 --, 為食麻甩騷|0條評論|

[...]
29 05, 2024
 • 文昌講股經
  Permalink Gallery

  《文昌講股經》2024-05-29︱巴基斯坦瓜達爾港中國營運十年卻不如預期,經濟危機加地緣不安加大一帶一路在新興市場風險;廣州深圳跟隊上海鬆綁樓市一線城市內房急了,深圳未放寬限購因撤限外令有港人挺關口商住物業?︱主持:許文昌

《文昌講股經》2024-05-29︱巴基斯坦瓜達爾港中國營運十年卻不如預期,經濟危機加地緣不安加大一帶一路在新興市場風險;廣州深圳跟隊上海鬆綁樓市一線城市內房急了,深圳未放寬限購因撤限外令有港人挺關口商住物業?︱主持:許文昌

2024/05/29 12:40:53|-- Featured --, -- 香港台 --, 文昌講股經|0條評論|

[...]